Prístup a editácia databáz v MySQL Query Browser | Internet | sk.smartcity-telefonica.com

Prístup a editácia databáz v MySQL Query BrowserV tomto návode vám ukážeme, kde si stiahnete MySQL Query Browser a ako pristupovať a upravovať vaše databázy. MySQL Query Browser je jednoduchý spôsob, ako pristupovať k databázovým informáciám na diaľku z vášho počítača bez toho, aby ste sa museli prihlásiť na svoj server. Naučte sa, kde získať MySQL Query Browser, a ako ho používať na prístup a úpravu databáz.

Predchádzajúci Článok

Vezmite a zdieľajte fotografie na Apple iPhone 3G

Ďalší Článok

Nový Launcher služby Asistent Google robí váš starý Android pocit, že je to bežiaci lízatko