Získajte okolo blokátorov stránok v škole pre zobrazenie MySpace | Internet | sk.smartcity-telefonica.com

Získajte okolo blokátorov stránok v škole pre zobrazenie MySpaceChcete používať webové stránky, ktoré chcete používať, bez ohľadu na školské bloky alebo iné prekážky, tak ako? Toto video nám hovorí pomocou adries IP vašich obľúbených stránok. Ak chcete nájsť túto adresu IP, vo vašej domovskej alebo inej odblokovanej lokalite, v ponuke Štart, musíte otvoriť položku Programy, potom položku Príslušenstvo a potom položku Príkazový riadok. Keď sa objaví okno, zadajte "Ping http://www.myspace.com" bez citácií, napríklad. Zapíšte, potom reťazec čísel, ktoré sa objavia, ktoré budú vyzerať niečo ako 201.001.00.02. Vloženie tohto čísla do internetového prehliadača neskôr, toto video nám povie, umožní vám prístup k uvedenej stránke aj okolo bloku. Surfujte po internete, ako sa vám ešte raz páči.

Predchádzajúci Článok

Získajte obrazovku uzamknutia / odomknutia systému Android na svojom iPhone

Ďalší Článok

Použite funkcie zámku obrazovky a kontroly pravopisu na Apple iPhone 4