Spájka so zapaľovačom | Internet | sk.smartcity-telefonica.com

Spájka so zapaľovačomToto video učí, ako spájať dva vodiče pomocou zapaľovača v jednoduchých krokoch. Najskôr pritlačte dva konce drôtu tak, že odstránite ich vonkajší kryt. Teraz vezmite zapaľovač a začnite ohrievať konce káblov. Ohrejte drôty, až kým nezačne topiť. Keď sa začne taviť, použite iný tenký drôt alebo tyč a drôty trite tak, aby drôty pevne držali. Dokončite, keď sú drôty perfektne spájkované.

Predchádzajúci Článok

Nájsť a zmeniť umiestnenie priečinka na prevzatie programu Firefox

Ďalší Článok

Zapnite Dual Qualcomm vo vašom telefóne s podporou Snapdragon pre vynikajúci zvuk